Inschrijving open! Handelsmissie Fietssector naar Ierland

Lisa Haenitsch-Saxe
Lisa Haenitsch-Saxe

Bent u actief in de fietssector? En heeft u interesse in de Ierse markt? Kom mee op handelsmissie naar Ierland van 8 tot en met 11 april 2024! Maak dan kennis met partners in Ierland om samen te werken. U kunt zich aanmelden tot en met 23 februari. LET WEL: aanmelding enkel via RVO formulier!

Meer informatie over de handelsmissie en aanmelding via onderstaande link:

Handelsmissie Fietssector naar Ierland (rvo.nl)

Voor meer informatie over handelskansen en markttoetreding in Ierland zie toegevoegd rapport. Met dank aan o.a. Margot Daris!

Files